Записването за изпит TestDaF се извършва по следния начин:

 

1. Получаване на информация за налични свободни места на тел. +359 884 791 347, +359 884 317 189 или на https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/testzentren/testzentren-weltweit-von-a-bis-c/#anker_b.

 

2. Внасяне на таксата за изпита в размер на 290,00 лв. по банкова сметка на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски":

Уникредит Булбанк
Клон Батенберг
гр. Пловдив
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
UNCRBGSF
В графа Основание за плащане се посочва:
- изпит TestDaF на ... (дата на изпита);
- име и фамилия на лицето, което ще полага изпита.
 
3. Платежното нареждане се сканира и изпраща на адрес testdaf@uni-plovdiv.net, като допълнително се посочват следните данни:
- име и фамилия на лицето, което ще полага изпита, на латиница по лична карта/международен паспорт;
- имейл адрес;
- телефон за контакт.
 
4. Получаване на осемцифрен TAN (трансакционен номер), който ще се използва при регистрацията.
 
5. Online регистрация за изпит TestDaF на
 
6. Една седмица преди изпита всеки участник получава по имейла подробни указания.